Wybierz oddział

Aktualności

1.10.2008
Zgodnie z decyzją Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska nowym Dyrektorem Generalnym naszego Stowarzyszenia został Piotr Mencina. Swoje stanowisko objął w dniu 1 lipca 2008 roku.
1.10.2008
W dniach 26/27 września 2008 r. odbyło się szkolenie nauczycieli warszawskich gimnazjów do pilotażu Programu Edukacyjnego Olimpiad Specjalnych Polska „Dołącz do nas”.
30.09.2008
20 września 2008 r. Olimpiady Specjalne Polska uczestniczyły w Pikniku Organizacji Pozarządowych w ramach V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.
2.06.2008
W marcu 2007 roku, w Brukseli, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na organizatora Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Przywilej realizacji tego wspaniałego wydarzenia sportowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, przyznano po raz pierwszy w historii, Narodowemu Programowi Olimpiad Specjalnych Polska z siedzibą w Warszawie.
5.05.2008
Mary Davis, wieloletni Dyrektor Narodowy Special Olympics Ireland została mianowana Dyrektorem zarządzającym SOEE (Special Olympics Europe/Eurasia). Zastąpiła na tym stanowisku Mike’a Smitha.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.