Wybierz oddział

Bądź FIT!

 Zapraszamy do wzięcia udziału w nowym Projekcie Olimpiad Specjalnych "Bądź FIT".

Jest to Projekt mający na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI). Bądź FIT oferuje uczestnikom holistyczne, spersonalizowane spojrzenie na zdrowie. Program daje szansę na to aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły zmienić swój styl życia poprzez zmianę sposobu żywienia, codzienne ćwiczenia i dokonywanie innych, „zdrowszych” wyborów. Projekt ma zachęcić trenerów do włączenia w system treningów zajęć  dot. zdrowego stylu życia, aby wysiłek fizyczny wspierany był zdrowa dietą, pozasportową aktywnością fizyczną i zdrowym myśleniem. Bardzo ważny jest balans każdego z nas w czterech podstawowych filarach życia:
1. emocje - samopoczucie;
2. aktwyność fizyczna;
3. zdrowa dieta;
4. aktywność społeczna;
Bądź FIT to ośmiotygodniowy program, który traktuje o zdrowiu sportowców. Podczas jednego z treningów w tygodniu, trener organizuje czas na edukację i tzw. pogadanki oparte na powyższych filarach dobrego samopoczucia.  Bądź FIT  jest wysoce adaptowalny do drużyn, środowiska i dostępnych zasobów. Uczestnicy proszeni są o ustalenie celu dla siebie na początku programu i dążenie do niego w ciągu kilku tygodni. Trenerzy są zachęcani do wyboru swoich tematów w zależności od założonego wcześniej celu. Nie wszyscy uczestnicy programu Bądź FIT potrzebują lub chcą pracować nad tymi samymi aspektami fitness i wellness, dlatego Projekt został zaprojektowany tak aby umożliwiał elastyczność w edukacji, tak więc każde spotkanie może być dostosowane do konkretnych potrzeb. Trenerzy są proszeni o śledzenie i dokumentowanie wyników i wskaźników w oparciu o cele (np. ciśnienia krwi, zaangażowanie społeczne, masy ciała lub zdrowych nawyków) i wspieranie swoich zawodników. Dlaczego warto wdrożyć Projekt w regularne treningi? Trenerzy dążą do przygotowania zawodnika do zawodów, aby zawodnik mógł dać z siebie jak najwięcej musi zadbać o swoje życie emocjonalne, społeczne, higienę osobistą i dietę. Trenerzy jako autorytety mogą wesprzeć naszych zawodników w tym.

Zapraszamy chętnych do kontaktu z koordynatorem Projektu Judytą  Muchą(tel.+48 692 257 142) i dołączenie do nas!

Oddział Regionalny  
Imię i nazwisko  
Pełniona funkcja w Oddziale Regionalnym  
Zajęcia treningowe – w jakiej dyscyplinie je prowadzisz?  
Z jak duża grupą zawodników chcesz pracować?  
Jakie masz największe problemy w grupie swoich zawodników, z którymi chciałbyś popracować?  
Podaj swój kontaktowy e-mail i numer telefonu  

 
Jeśli masz pytania lub wątpliwości pisz [email protected]

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.