Wybierz oddział

Cele i zadania

  1. Stabilność Programu ‘Zdrowi Sportowcy’ poprzez zapewnienie 50% budżetu ze środków pozyskanych przez Olimpiady Specjalne Polska.
  2. Stworzenie możliwości kontynuacji opieki medycznej po badaniach w ramach Programu ‘Zdrowi Sportowcy’.
  3. Realizacja projektów/programów/kampanii dot. zdrowego stylu życia.
  4. Wzrost świadomości i wiedzy profesjonalistów i studentów, członków rodzin, opiekunów, trenerów, nauczycieli na temat pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;
  5. Lobbowanie na rzecz zmian w polityce prozdrowotnej.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.