Wybierz oddział

Dołącz do nas

Program Edukacyjny „Dołącz do nas” adresowany jest do nauczycieli oraz młodzieży w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 6 do 18 lat, jest wprowadzany z sukcesami w ponad 160 krajach świata. Program ma ogromne walory edukacyjne. Promuje wartości etyczne, takie jak opieka nad drugim człowiekiem, odpowiedzialność, uczciwość oraz szacunek dla siebie i innych jako fundamentalne podstawy dobrego charakteru oraz przynależności do społeczeństwa obywatelskiego.

Program składa się z sześciu scenariuszy lekcyjnych w postaci podręcznika, który został tak skonstruowany, by w prosty sposób pozwolić dzieciom i młodzieży na:

 • zrozumienie i akceptację odmienności
 • naukę tolerancji
 • zapoznanie z ideą Olimpiad Specjalnych
 • zaangażowanie w działalność Olimpiad Specjalnych
 • łamanie stereotypów o ludziach z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizowanie wspólnych spotkań i prezentacji
 • integrację uczniów szkół masowych i specjalnych poprzez rozwijanie umiejętności współpracy przy zawodach sportowych.  

Działania:

 • od 2007 roku dostępne podręczniki z narzędziami multimedialnymi w Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych;
 • przeszkolonych ponad 1000 nauczycieli z Warszawy i Mazowsza, ok. 100 doradców Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli;
 • Pokazy filmy „Ringer” – wrzesień 2010 – 10 dni, 7005 uczniów;
 • edukacja studentów AWF Warszawa i Wrocław;
 • współpraca z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli – szkolenia dla nauczycieli.

Program Edukacyjny „Dołącz do nas”, stworzony przez Olimpiady Specjalne, skierowany jest do uczniów szkół masowych. Uczy zrozumienia i akceptacji odmienności oraz zmienia świadomość i pomaga w równoprawnym traktowaniu wszystkich ludzi, również tych z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez realizację Programu chcemy wychowywać odpowiedzialnych członków społeczeństwa oraz promować wartości takie jak opieka nad drugim człowiekiem, uczciwość oraz szacunek do siebie i innych.

Poprzez Program Edukacyjny „Dołącz do nas” chcemy dotrzeć do szkół, młodzieży i społeczeństwa z przesłaniem, że „inne” nie znaczy gorsze. Chcielibyśmy pokazać osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako równoprawnych członków społeczeństwa.

Program Edukacyjny „Dołącz do nas”

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.