Wybierz oddział

16-17 listopada 2017r. - RAZEM promujemy zdrowie.

13.11.2017

Zapraszamy w najbliższy czwartek na Międzynarodową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej 'Węzłowe problemy adaptowanej aktywności fizycznej'. 


Celem przygotowywanej konferencji jest dążenie do uporządkowania oraz wzbogacenia wiedzy naukowej, która może pełnić funkcję regulatora działalności praktycznej w interesującym nas obszarze działania. Podstaw teoretycznych adaptowanej aktywności fizycznej (AAF), chcemy poszukiwać we współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym. W związku z tym zależy nam bardzo na aktywnym udziale nie tylko przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, ale także lekarzy, biologów, pedagogów, socjologów, psychologów, metodologów. 

Dla Olimpiad Specjalnych Polska, konferencja to promocja Programu 'Zdrowie' oraz warsztaty 'Judo Olimpiad Specjalnych', które poprowadzi Dariusz Migdałek. 

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.