Wybierz oddział

16-17 listopada 2017r. - RAZEM promujemy zdrowie.

13.11.2017

Zapraszamy w najbliższy czwartek na Międzynarodową Konferencję Naukową Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej 'Węzłowe problemy adaptowanej aktywności fizycznej'. 


Celem przygotowywanej konferencji jest dążenie do uporządkowania oraz wzbogacenia wiedzy naukowej, która może pełnić funkcję regulatora działalności praktycznej w interesującym nas obszarze działania. Podstaw teoretycznych adaptowanej aktywności fizycznej (AAF), chcemy poszukiwać we współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym. W związku z tym zależy nam bardzo na aktywnym udziale nie tylko przedstawicieli nauk o kulturze fizycznej, ale także lekarzy, biologów, pedagogów, socjologów, psychologów, metodologów. 

Dla Olimpiad Specjalnych Polska, konferencja to promocja Programu 'Zdrowie' oraz warsztaty 'Judo Olimpiad Specjalnych', które poprowadzi Dariusz Migdałek. 

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.