Wybierz oddział

PFRON i nasza współpraca w 2021r.

1.07.2021

Informujemy, że w ramach współpracy z PFRON realizujemy w 2021r. następujące projekty:

Rozwińmy skrzydła!

Dot. umowy ZZB/000669/BF/D z dnia 13 maja 2021 r.

Cel projektu

  1. wspieranie aktywności sportowej i promowanie aktywnego oraz zdrowego stylu życia,
  2. wspieranie społecznego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. zmiana świadomości społeczności lokalnej dot. możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  4. organizacja zawodów ogólnopolskich, makroregionalnych
  5. promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2021 – 31.01.2022.

 W ramach projektu planujemy organizację 5 zawodów ogólnopolskich, 5 makroregionalnych i 3 pikników integracyjnych 'Bądź FIT' dla promocji aktywności społecznej.

W projekcie udział weźmie 1476 zawodników ONI liczonych PESELami, oraz 455 trenerów/opiekunów. Raz na 2 lata każdy zawodnik może wybrać spośród 25 dyscyplin te, które będzie uprawiał (2 indywidualne,1 drużynową,1 zimową) i w których wystartuje.

W ramach projektu organizatorzy zawodów zabezpieczają kwestie organizacyjne zawodów sportowych(obsługę sędziowską, techniczną, merytoryczną, medyczną, wynajem obiektów i sprzętu oraz urządzeń, zakup materiałów biurowych i technicznych itd.) oraz socjalne związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, ubezpieczeniem, odzieżą itd. w zawodach udział biorą zawodnicy zarejestrowani w Olimpiadach Specjalnych Polska.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1771993,12

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 842127,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 929866,12

Daj mi szansę!

umowa: ZZB/000633/BF/D z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Cel projektu

  1. Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  2. Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  3. Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia;
  4. Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników w 17 Oddziałach.

Termin: Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2021 – 31.03.2022.

W Projekcie w zajęciach udział weźmie 1269 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, a zajęcia prowadzić będzie 231 os. grupa trenerów wspieranych przez 40 os. obsługi merytorycznej i technicznej.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 19.069 godzin zajęć treningowych, które zapisane będą w dziennikach, harmonogramach i EGW. Treningi prowadzone będą na profesjonalnych obiektach sportowych oraz przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych.

Minimalna dawka treningowa w sporcie, pozwalająca zakwalifikować sportowca do zawodów każdego szczebla, wynosi 10 godzin w ciągu 8 tygodni poprzedzających zawody. Mimo tego robimy wszystko, aby nasi sportowcy mieli zapewnione całoroczne cykle treningowe. Zatrudniając profesjonalną obsługę trenerską i instruktorską, tworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju umiejętności sportowych zgodnych z IPD każdego zawodnika. Jednocześnie, dając równe szanse i idąc ku integracji, wszystkie nasze zajęcia treningowe realizujemy na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 2269764,54

Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 376350,00

Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 1893414,54

#GrajmyRazem

Umowa nr   ZZB/000679/BF/D z dnia 13 maja 2021r.

Celem kampanii #GrajmyRazem w 2021 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2021 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania informacyjna „#GrajmyRazem” edycja 2021 będzie kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich z rozszerzeniem działań o hasło „jesteśmy równi” - „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”. Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych Polska oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenia świadomości działalności Stowarzyszenia w społeczeństwie. Poprzez promocje zawodów oraz Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne Polska są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak ruch paraolimpijski, który w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalny. Dzięki kontynuacji kampanii pod hasłem „#GrajmyRazem bo jesteśmy równi!”, realizowana wspólnie z innymi beneficjentami i partnerami/sponsorami pozwoli na konsekwentne podnoszenie rozpoznawalności zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej.

1.1 kampania w socialmediach i www oraz YT

1.2 tworzenie kreacji, scenariuszy, harmonogramów realizacji poszczególnych komponentów kampanii 1.3 wydanie Magazynu #GrajmyRazem!

1.4 działania medialne w tv, radio, gazetach, mediach on-line, outdoor

1.5 wydanie kalandarza/planera 2022

1.6 relacje tv, radiowe, kampanie outdoor, artykuły on-line

1.7 promocja aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną na zawodach

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych (w zł) 1163041,20
Wkład własny Wnioskodawcy przeznaczony na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych (w zł) 471269,98
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON (w zł) 691771,22

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.