Wybierz oddział

Komunikaty i zamówienia.

Komunikaty i zamówienia.

Data ogłoszenia przetargu: 10.10.2016

Zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa do udziału w postępowaniu przetargowym do poszukiwania wykonawcy Sprawdzianu w 5 Dyscyplinach przed Światowymi Zimowymi  Igrzyskami Olimpiad Specjalnych w Austrii  w 2017 roku.
Szczegóły w załącznikach.

Data ogłoszenia przetargu: 25.04.2016

Zapraszamy do składania oferty na usługę wydawniczą.

Data ogłoszenia przetargu: 21.03.2016

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi dot. Transportu lotniczego dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Europejski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych "Gothia Cup" w roku 2016.

Data ogłoszenia przetargu: 7.03.2016

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi dot. elektronicznego wydania co kwartał 2016r. newslettera Olimpiad Specjalnych Polska.

Strony

Wyniki i informacje.

Data ogłoszenia przetargu: 29.03.2016

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania na usługę transportu lotniczego dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Europejski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych „Gothia Cup".

Data ogłoszenia przetargu: 15.03.2016

Data ogłoszenia przetargu: 29.01 - 9.02.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów biurowych do Olimpiad Specjalnych Polska do realizacji projektów. 
 
1.    Na podstawie przedstawionych ofert zawiadamiam, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: BIURONET.COM Waldemar Kęciek, ul. Karczewska 20,04-112 Warszawa którego oferta jest zgodna z kryteriami określonymi w Zapytaniu ofertowym, proponując kwotę 334,74 zł brutto.
2.    Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty.

Strony

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.