Wybierz oddział

Komunikaty i zamówienia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 4.05.2018

Zapraszamy do składania oferty na na wykonanie usługi druku i powieszenia plakatów reklamowych oraz wynajęcia nośników reklamowych w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień z dnia 30.12.2011 roku.

Data ogłoszenia przetargu: 2.05.2018

Zapraszamy do składania ofert na usługe wydawniczą: biuletyn Jeżyk. 

Data ogłoszenia przetargu: 15.03.2018

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług wydawniczych w 2018r.

Data ogłoszenia przetargu: 12.03.2018

Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi hotelowej, gastronomicznej oraz wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji szkolenia Olimpiad Specjalnych Polska w terminie 26-28.10.2018

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 26.03.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami ogłoszenia OSP/261/2018.

Data ogłoszenia przetargu: 15 - 21.03.2018

Zapraszamy do zaponznaia sie z wynikami dot. postępowania w trybie przetragu OSP/295/2018 na usługe wydawniczą.

Data ogłoszenia przetargu: 12.03.2018

Informujemy, że w wyniku postępowania nr OSP/188/2018 została wybrana firma BIURONET.COM.

Data ogłoszenia przetargu: 7.03.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami zapytania ofertowego OSP/210/2018.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.