Wybierz oddział

Komunikaty i zamówienia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 9.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - o wycenę audytu zewnętrznego projektów  „ROZWIŃMY SKRZYDŁA”, „DAJ MI SZANSĘ“, „CHCĘ BYĆ LEPSZY” i „GRAJMY RAZEM“ oraz badania łącznego sprawozdania finansowego, na które składają się sprawozdania finansowe 18 Oddziałów Regionalnych samobilansujących się oraz sprawozdanie finansowe Biura Narodowego.

Data ogłoszenia przetargu: 8.11.2018

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska z siedziba w Warszawie, 01-199, ul. Leszno 21, dokonuje rozpoznania rynku i możliwości zrealizowania usługi  transportu lotniczego dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na  Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w roku 2019.

Data ogłoszenia przetargu: 24.10.2018

Zapraszamy do składania ofert na usługe wydawniczą: Planer 2019. 

Data ogłoszenia przetargu: 3.09.2018

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska z siedziba w Warszawie , 01-199, ul. Leszno 21, ogłasza postepowanie w trybie przetargu na: dostawę toreb podróżnych (turystycznych)  na kółkach.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 19.11.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami rozpoznania rynku i możliwości zrealizowania usługi  transportu lotniczego dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na  Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w roku 2019 (zgodnie ze szczegółowym opisem w specyfikacji podanej  przy ogłoszeniu SOP 1201/2018

Data ogłoszenia przetargu: 30.10.2018

Przedstawiamy wyniki zapytania ofertowego OSP/1151/2018 z 24 października 2018r.

Data ogłoszenia przetargu: 29.06 - 6.07.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami postępowania SOP 695/2018 - Postępowania o udzielenie zamówienia na: usługę hotelarską i restauracyjną (zakwaterowania i wyżywienie) do zadania: Sprawdzian w 17 dyscyplinach przed Światowymi Letnimi  Igrzyskami Olimpiad Specjalnych, obóz sportowy Olimpiad Specjalnych.

Data ogłoszenia przetargu: 9.05.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami zaproszenia do składania oferty OSP/456/2018.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.