Wybierz oddział

Komunikaty i zamówienia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 25.06.2018

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska, poszukuje wykonawcy zadania obejmującego wykonanie usługi hotelowej (wyżywienie i zakwaterowanie) oraz wynajmu obiektów sportowych i Sali konferencyjnej do przeprowadzenia zadania: Sprawdzian w 17 Dyscyplinach przed Światowymi Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych – obóz sportowy Olimpiad Specjalnych.
Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Data ogłoszenia przetargu: 4.05.2018

Zapraszamy do składania oferty na na wykonanie usługi druku i powieszenia plakatów reklamowych oraz wynajęcia nośników reklamowych w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień z dnia 30.12.2011 roku.

Data ogłoszenia przetargu: 2.05.2018

Zapraszamy do składania ofert na usługe wydawniczą: biuletyn Jeżyk. 

Data ogłoszenia przetargu: 15.03.2018

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług wydawniczych w 2018r.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 10.05.2018

Zapraszamy do zapoznania sie w wynikami zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi druku i powieszenia plakatów reklamowych oraz wynajęcia nośników reklmowych w trybie preztargu. 

Data ogłoszenia przetargu: 26.03.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami ogłoszenia OSP/261/2018.

Data ogłoszenia przetargu: 15 - 21.03.2018

Zapraszamy do zaponznaia sie z wynikami dot. postępowania w trybie przetragu OSP/295/2018 na usługe wydawniczą.

Data ogłoszenia przetargu: 12.03.2018

Informujemy, że w wyniku postępowania nr OSP/188/2018 została wybrana firma BIURONET.COM.

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.