Wybierz oddział

Komunikaty i zamówienia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 4.02.2020

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi transportowej podczas I część Oólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 16.01.2020

Zapraszamy do wykonania odziezy dla obsługi Ogolnopolskich Zimowych igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 16.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zapytaniem dot. wykonania usługi wydawniczej w ramach Oólnopolskich ZImowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 15.01.2020

Zapraszamy zo zapoznania się z zapytaniem ofertowym na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Narodowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Szwecja z udziałem zaproszonych ekip zagranicznych

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 15.11.2019

Zapraszamy do zapozania się z wynikami zapytania ofertowego OSP 903/2019, o wycenę audytu zewnętrznego projektów  „ROZWIŃMY SKRZYDŁA”, „DAJ MI SZANSĘ“ i „GRAJMY RAZEM“ oraz badania łącznego sprawozdania finansowego, na które składają się sprawozdania finansowe 18 Oddziałów Regionalnych samobilansujących się oraz sprawozdanie finansowe Biura Narodowego.

Data ogłoszenia przetargu: 30.10.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ogłoszenia na wykonanie usługi druku i powieszenia plakatów reklamowych oraz wynajęcia nośników reklamowych w trybie przetargu.

Data ogłoszenia przetargu: 18.10.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania OSP/858/2019 na wykonanie planera 2020.

Data ogłoszenia przetargu: 27.08.2019

Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na dostawę mat rehabilitacyjnych dla zawodników uczestniczących w zajęciach Olimpiad Specjalnych 2019 roku, zgodnie ze szczegółowym opisem w specyfikacji podanej  przy ogłoszeniu SOP 646/2019. 

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.