Wybierz oddział

Ministerstwo Sportu

W 2020 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:
 
 

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmowało 15 imprez sportowych w tym: organizację 7 zawodów o zasięgu ogólnopolskim, 2 imprez z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach o zasięgu międzynarodowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz organizację 3 imprez makroregionalnych i 3 pikników integracyjnych. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych i są zgodne z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: imprezy sportowe osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2020, w ramach umowy z Ministerstwem Sportu. Kalendarz wieloletni sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu. Rok 2020 to zaplanowana rywalizacja na poziomie ogólnopolskim w 11 dyscyplinach sportu, a także realizacja programu gier i zabaw ruchowych o tematyce sportowej  (piłka nożna, koszykówka, kolarstwo) związanej z Programem „Młodzi Sportowcy”. Pozostałe imprezy roku 2020 to X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Zakopane -Bydgoszcz 2020, składające się z dwóch części, trzy jednodyscyplinowe mityngi i turnieje, jedne zawody w dwóch dyscyplinach. Wybór sportów  nie jest przypadkową działalnością w zakresie organizacji zawodów ogólnopolskich w danym roku.  Ogółem zadanie obejmuje 2807 uczestników. W tej liczbie znajdują się: zawodnicy (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) biorący udział w zawodach i imprezach (1469 zawodników), osoby obsługujące zadanie (356 osób), czyli osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach zadania jako obsługa sędziowska, techniczna, medyczna.  W kategorii wolontariusze (982 osoby) umieszczono wszystkie inne osoby, które nie otrzymują wynagrodzenia w ramach zadania. W tej grupie osób znajdują się: trenerzy, opiekunowie zawodników startujących w zawodach (zgodnie z przepisami światowymi Olimpiad Specjalnych w proporcjach w ekipie: 1 trener – max 4 zawodników), wolontariusze zawodów i komitet organizacyjny zawodów – także pracujący jako wolontariusze.

Niestety ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną w pandemią wirusa sars-cov2 cześć zadań została odwołanych. Odwołane zostały 4 imprezy ogólnopolskie (w tym II część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Bydgoszczy) oraz jeden wyjazd zagraniczny.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0005/0082/SubC/DS.-SN/2/MSa z dnia 02 marca 2020.
 

Promocja sportu osób niepełnosprawnych –  Celem kampanii #Grajmyrazem w 2020 roku jest w dalszym ciągu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat działalności oraz samej idei jaka przyświeca Olimpiadom Specjalnym w Polsce. Kontynuacja kampanii ma budować i rozwijać w społeczeństwie, obraz zawodników oraz samych Olimpiad Specjalnych. Chcemy uświadomić społeczeństwu, że Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play, wysiłek, walka z własnymi słabościami, ale także zwykłe życie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, którzy są wśród nas, którzy chcą żyć, być akceptowani na każdym polu, ponieważ taki problem mógłby spotkać każdego z nas. Każdy człowiek mógł się urodzić z niepełnosprawnością intelektualną, ten problem może spotkać naszych bliskich, przyjaciół – chcemy nauczyć społeczeństwo pozytywnego nastawienia do ludzi z problemem niepełnosprawności intelektualnej poprzez zawodników Olimpiad Specjalnych. Kampania ma na celu także stałe promowanie programów tj. „Młodzi Sportowcy”, „Programu Rodzinnego”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. Wszystkie działania związane z komunikacją Olimpiad Specjalnych są wspierane przez szerokie grono ambasadorów, które stale się poszerza. Kampania w 2020 roku nie będzie wyłącznie ograniczona do relacji z zawodów, chociaż jest to bardzo ważny element działalności, a w szczególności Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2020. Chcemy pokazać życie zawodników i ich rodzin na co dzień, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stają przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą z własnymi słabościami. Kampania #Grajmyrazem w 2020 będzie oparta o szereg aktywności komunikacyjnych przy wykorzystaniu szeroko zasięgowych kanałów komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0001/0082/SubC/DS-SN/4/MSa z dnia 27 luty 2020.

 

Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych - W ramach zadania zostało zaplanowanych 17 obozów. Są to obozy sportowe organizowane przez Oddziały Regionalne Stowarzyszenia w sportach letnich i zimowych, zależnie od zaplanowanego terminu obozu. Wszystkie obozy organizowane są zgodnie z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: obozy sportowe dla osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2020, odbywających się w ramach umowy z Ministerstwem Sportu – regulamin ten jest załączony do dokumentacji zadania. Regulamin zobowiązuje organizatorów zadania do stosowania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku. Specyficzną sytuacja epidemiologiczną w kraju (epidemia wirusa SARS – CoV-2) powoduje, iż organizator obozu, jego kierownik oraz kadra obozu będą szczególnie zobowiązani do zorganizowania i przeprowadzenia obozu tak, aby był on zgodny z obowiązującymi na dany dzień obozu aktualnymi zaleceniami, przepisami, oraz wytycznym. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas obozu jest priorytetem dla organizatorów obozu i kadry. Podczas obozu zostaną wprowadzone działania i zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na wszystkich etapach organizacyjnych obozu: od rejestracji i doboru uczestników i kadry, poprzez wybór miejsca realizacji obozu, podział na grupy, organizację transportu, dobór zajęć w ramach obozu, stosowanie zasad szczególnej higieny i dystansu społecznego na wszystkich etapach obozu zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0064/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 24 czerwca 2020

 

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych - Na rok 2020 planowane są zajęcia dla 3041 osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzone przez 375 osób (obsługi instruktorskiej 294 osób oraz technicznej 81 osób) oraz 69 wolontariuszy. W ramach zadania przewidywany jest udział 69 stałych wolontariuszy, którzy będą wspierać prowadzących zajęcia. Podczas zajęć są wprowadzone działania, obostrzenia sanitarne oraz zabezpieczenia zmniejszające ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Organizatorzy zajęć stosują się również do wszystkich wytycznych, zaleceń i rekomendacji Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego i powiatowych Inspektorów Sanitarnych. Ze względu na specyfikę zajęć z osobami z niepełnosprawnością udział wolontariuszy jest bardzo wskazany. Organizujący zajęcia są zachęcani do systematycznej współpracy z wolontariuszami, którzy wspierają prowadzących zajęcia w bezpośredniej pracy z zawodnikiem podczas realizacji programu zajęć, egzekwowaniu poprawności ćwiczeń, a także pomagają w przygotowaniu osoby z niepełnosprawnością do zajęć w szatni oraz po zajęciach, pomagają w dowiezieniu, odwiezieniu uczestników po zajęciach itp. Niektórzy z wolontariuszy wykazani w zadaniu to także osoby bezpłatnie prowadzące zajęcia jako trener lub instruktor. Olimpiady Specjalne jako Stowarzyszenie oraz oddziały i kluby - organizatorzy zajęć, współpracują z wolontariatem bardzo systematycznie i jest to działalność oparta o porozumienia i prawne formy wolontariatu. Zajęcia zaplanowane w ramach zadania mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu, w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: Pływanie, bowling, bocce, lekkoatletyka, judo, MATP, badminton, gimnastyka, kajakarstwo, narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, łyżwiarstwo szybkie, wrotkarstwo, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, golf, unihokej, kolarstwo, jazda konna, tenis, hokej halowy, dwubój oraz trójbój siłowy, bieg na rakietach śnieżnych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2020/0052/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 09 czerwca 2020

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.