Wybierz oddział

Ministerstwo Sportu i Turystyki

W 2022 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania: Promocja Sportu, Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.

                

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych  –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2022/0081/0082/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dnia 09 maja 2022. Wartość dofinansowania 1 600 000 pln.

Zadanie obejmuje 7 imprez sportowych w tym: organizację 5 zawodów o zasięgu ogólnopolskim XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w 2022 roku, 2 imprez z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach europejskich. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych i są zgodne z Ramowym regulaminem organizacji, realizacji i naboru uczestników zadania: imprezy sportowe osób niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska w roku 2022, w ramach umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki – regulamin ten jest załączony do dokumentacji zadania.

 

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część I w dyscyplinach pływanie i bocce

Rybnik, 5-7 maja

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część II w dyscylinach gimnastyka, wrotkarstwo i tenis

Bydgoszcz, 20-22 maja

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część III w dyscyplinach judo i kolarstwo

Poznań, 28-30 maja

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część IV w dyscyplinach pika nożna , piłka siatkowa i aktywności w ramach programu młodzi sportowcy

Warszawa, 3-5 czerwca

XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V w dyscyplinach lekkoatletyka, koszykówka i badminton

Kielce i Suchedniów, 4-7 lipca

Uczestnictwo reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w Narodowych Niemieckich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych,  Berlin 2022

Polska, Niemcy, 17-25 czerwca

Uczestnictwo polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych w Europejskim Młodzieżowym Turnieju Koszykówki Zunifikowanej OS w Sansepolcro (Włochy) w 2022

Polska, Włochy, 12-17 października

Cele zadania, grupy docelowe oraz efekty działania:

- Imprezy sportowe - nie przynoszą dochodów rzeczowych, natomiast przynoszą wszechstronne korzyści, które można rozpatrywać na wielu płaszczyznach: w tym np. korzyści fizyczne dla zawodników, psychologiczne i intelektualne, a także społeczne dla zawodników i otaczającego ich świata zewnętrznego tzw. pełnosprawnego społeczeństwa. O korzyściach i efektach jakie niesie uczestnictwo w ruchu Olimpiad Specjalnych i w sporcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną napisano wiele prac naukowych, przeprowadzono naukowe badania np. na AWF w Warszawie, z która uczelnią ściśle współpracujemy.

- Efekty treningowe jakie niesie uczestnictwo w naszym ruchu są niepodważalne, a dla nas najważniejszy jest fakt, iż system i przepisy rywalizacji motywują zawodników (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) do podejmowania kolejnych treningów.

- Zawody sportowe Olimpiad Specjalnych są podsumowaniem systematycznych zajęć treningowych odbywających się w Oddziałach Regionalnych w ciągu całego roku oraz sprawdzianem efektów szkoleniowych, jednocześnie stanowiąc przygotowanie i weryfikację zawodników Olimpiad Specjalnych Polska do kwalifikowania na zawody wyższej rangi. Przepisy Olimpiad Specjalnych i zasady zawodów pozwalają zawodnikom na każdym stopniu sprawności i możliwości ruchowych znaleźć swoje miejsce w rywalizacji i mieć szansę startu jak równy z równym, niezależnie od dodatkowych ograniczeń, niepełnosprawności. System grup sprawnościowych w jakich odbywa się rywalizacja szczególnie zachęca do dalszego uczestnictwa w zawodach. System nagradzania i awansu zawodników na wyższy szczebel zgodnie z przepisami Olimpiad Specjalnych także ma wpływ motywujący do dalszej aktywności ruchowej. Motywacja o jakiej tu wspominamy, jest szczególnie istotna, gdyż u osób z niepełnosprawnością intelektualną szczególnie należy dbać o jej podtrzymywanie. Tylko wówczas będą możliwe kolejne pozytywne efekty wysiłku fizycznego, gdy zawodnik będzie zmotywowany do treningu przed kolejnymi zawodami. Olimpiady Specjalne Polska nie stawiają ograniczeń dla górnej granicy wieku swoich zawodników, a wprowadzone do rywalizacji kategorie wiekowe (gdzie najstarszą jest kategoria powyżej 30 lat) pozwalają na podejmowanie rywalizacji także przez najstarszych zawodników np. w wieku 50+.

- Imprezy Olimpiad Specjalnych, zawsze aktywizują media lokalne i ogólnopolskie, a oferowany program podczas imprez – ceremonie, zaangażowanie gości, znanych sportowców itp. pozwalają skupiać uwagę mediów na sporcie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

- W roku 2022 zaplanowano w ramach Programu zawody w różnych regionach Polski, co gwarantuje szeroki zasięg lokalny. Dzięki rozgłosowi medialnemu mogą być propagowane zagadnienia z tym związane takie jak: prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, przez co zachęcamy osoby niepełnosprawne i ich rodziny do zdrowego stylu życia i znajdowanie w nim miejsca dla systematycznej aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych na każdym poziomie możliwości, sprawności i w każdym wieku, co szczególnie podkreśla ruch Olimpiad Specjalnych.

- Wartością szczególną jaką uzyskujemy poprzez organizację imprez Olimpiad Specjalnych systematycznie od wielu lat jest włączanie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. Tak naprawdę niepełnosprawność powstaje wskutek zderzenia danej jednostki z wymaganiami i warunkami panującymi w danym społeczeństwie. Przeszkodami dla włączenia osób niepełnosprawnych intelektualnie są przede wszystkim bariery świadomościowe istniejące w sprawnych członkach społeczeństwa. Wynikają one często z lęku w obliczu odmienności, niewiedzy i niezrozumienia, kim są ludzie niepełnosprawni intelektualnie, braku interakcji z osobami niepełnosprawnymi, oraz posiadania negatywnych wyobrażeń o niepełnosprawności intelektualnej. Zmiana nastawienia tzw. pełnosprawnego społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością intelektualną jest możliwa i od wielu lat realizowana przez Olimpiady Specjalne Polska.

- Imprezy sportowe Olimpiad Specjalnych angażują duże szeregi osób pełnosprawnych. Szczególnie celom tym sprzyja program wolontariatu, gdzie obok osób niepełnosprawnych stają osoby pełnosprawne. Właściwa organizacja i zaangażowanie dużej rzeszy wolontariuszy (często osób młodych), sędziów i kręgów np. sportowych, lokalnych itp. wpływa pozytywnie na integracje społeczną z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, dla wielu lokalnych środowisk pozwala to na poznanie potrzeb i problematyki osób niepełnosprawnych, a przez to umożliwia im lepsze i oparte o zrozumienie ich funkcjonowanie, bez barier i obaw.

- Imprezy Olimpiad Specjalnych są otwarte dla publiczności, a dodatkowo realizowane są programy zapraszania na te imprezy młodzieży ze szkół, którzy są specjalnie przygotowani do tego spotkania. Zgodnie z obowiązującymi naszych organizatorów imprez standardami na imprezach Olimpiad Specjalnych realizowane są także programy pozasportowe, które umożliwiają pokazanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w nowych rolach, jak choćby wolontariusza, asystenta trenera, mówcy np. na konferencjach prasowych przed imprezami, spikera na imprezach itp.

 

                

Promocja sportu  –  Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2022/0074/0082/Sub.C/DS-SN/4/MSa z dnia 16 maja 2022. Wartość dofinansowania  250 000 pln.

Rok 2022 to rok szczególny dla Olimpiad Specjalnych Polska. Przede wszystkim jest to czas przygotowań Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych do najważniejszego sportowego wydarzenia świecie w 2023r. - Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Berlinie 2023.

Od lat Olimpiady Specjalne Polska w ramach kampanii #GrajmyRazem i wszystkich jej odsłon priorytetem działań marketingowych i PR jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat działalności Olimpiad Specjalnych w Polsce, poruszanie problemu braku akceptacji, strachu, niezrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Olimpiadom Specjalnym Polska poza działalnością sportową przyświeca druga bardzo ważna misja - edukacja i zmiana postaw społecznych.  Kontynuacja kampanii #GrajmyRazem w dalszym ciągu będzie budować i rozwijać w społeczeństwie prawdziwy obraz zawodników. Świadomość społeczna na temat osób z dysfunkcjami w dalszym ciągu jest bardzo niska. Misją Olimpiad Specjalnych jest także ciągła edukacja, że zawodnicy / sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną wkładają tak samo wiele wysiłku oraz mnóstwo pracy w treningi, tak jak pełnosprawni sportowcy, a także sportowcy z niepełnosprawnością ruchową. Olimpiady Specjalne to nie tylko sportowa rywalizacja, pełna pozytywnych emocji, gry fair play ale przede wszystkim wysiłek, walka z własnymi słabościami w codziennym życiu. Niepełnosprawność intelektualną, jest często niesłusznie mylona z chorobą psychiczną, której zwykli ludzie się boją. We wszystkich działaniach komunikacyjnych Olimpiad Specjalnych edukujemy społeczeństwo na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną przez pryzmat zawodników. Pokazujemy, że takie osoby, żyją, pracują, funkcjonują w społeczeństwie i należy im się szacunek jak każdemu człowiekowi. Niepełnosprawność intelektualną jest problemem, który może dotknąć każdego i nikt nie ma na to wpływu. Chcemy nauczyć społeczeństwo akceptacji problemu niepełnosprawności intelektualnej, a także budować w nim pozytywne postawy wobec takich osób.

Kampania w 2022 roku ma na celu nagłośnienie przygotowań zawodników Olimpiad Specjalnych do Światowych Igrzysk m.in. podczas ogólnopolskich zawodów i mityngów, ale przede wszystkim pozwolimy na bliższe poznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ponad to w dalszym ciągu będziemy promować rodzinne i społeczne programy tj. Młodzi Sportowcy”, „Wolontariat” i 'Inkluzja'. W kampanii ponownie weźmie udział szerokie grono ambasadorów, którzy są przedstawicielami sportu, a także dziennikarze, aktorzy, którzy swoimi postawami w codziennym życiu szerzą pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnościami - w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Za pośrednictwem wielu przekazów medialnych chcemy pokazać codzienne życie zawodników i ich rodzin, ile czasu poświęcają na treningi, jakie stoją przed nimi przeszkody oraz jak się mierzą̨ z własnymi słabościami.

Kampania #Grajmyrazem w 2022 wzbogacona o hasło „Sukces będzie nasz” będzie prowadzona w ogólnopolskich kanałach komunikacyjnych w tym telewizja, radio, działania contentowe w serwisach online oraz w mediach społecznościowych. „Sukces” to nie tylko sukcesy sportowe, każda pojedyncza zmiana postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną będzie ogromnym sukcesem, który będzie lawinowo przenosił się na kolejne jednostki społeczne. Chcemy pokazać, że wspólnota ma moc, że walczymy nie tylko o dobro osób, które potrzebują akceptacji, ale o nasze wspólne dobro. Świat oparty na wzajemnej akceptacji i szacunku będzie lepszy.  

Działania w ramach kampanii realizowane są  w większości w kategorii wydatków zaklasyfikowanych do szeroko pojętych usług wydawniczych. Koszty usług wydawniczych  zadania obejmują przygotowania i realizację opisanych we wniosku działań dotyczących  różnorodnych form i kanałów promocyjno-komunikacyjnych.  Podsumowanie tych działań, ich zasięgi, a także bieżąca kontrola dokonywana jest poprzez monitoring mediów, a ten wydatek jest ujęty ramach usług wydawniczych. Przy realizowaniu zadań kampanii niezbędna jest obsługa graficzna, która rozliczona zostanie  w ramach obsługi technicznej (realizowana przez  1 osobę – pracownika  specjalistycznej firmy graficznej). W ramach opisywanego wnioskiem zadania zostaną poniesione także inne koszty bezpośrednie (zaplanowane w kosztach ogółem): wydatki dotyczące kreacji artystycznych, tworzenia scenariuszy oraz  niezbędne opłaty do realizacji sesji zdjęciowych.  Zdjęcia te są wykonywane na potrzeby realizacji materiałów graficznych do Kampanii.

Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! Będzie skierowana do całego społeczeństwa zarówno dorosłych Polaków jak i tych najmłodszych, ponieważ pozytywne postawy społeczne formują się już od dziecka.

Za pośrednictwem krótkich spotów telewizyjnych, reklam zewnętrznych, materiałów contentowych w internecie będziemy prezentować wizerunek osób z niepełnosprawnością intelektualną jako prawdziwych sportowców, ale także jako wspaniałych ludzi, którzy mają w sobie mnóstwo pozytywnych emocji, talentów, którymi bardzo chętnie się dzielą z każdą grupą społeczną. Celem tych działań będzie wzmocnienie a także zbudowanie od początku aktywnej, otwartej postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w codziennym życiu, w szkole, w pracy, w rodzinie w koleżeńskich relacjach. Prezentując inne niż sportowe umiejętności zawodników Olimpiad Specjalnych mamy szanse na dotarcie do osób, które mogą dać szansę na rozwój osobisty i zawodowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kampania #GrajmyRazem, a sukces będzie nasz! poza zmianą lub budową pozytywnych postaw u osób niezwiązanych z problem, da także pośrednie wsparcie dla osób, które na stałe zajmują się lub wspierają osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Rodziny, trenerzy, wolontariusze wkładają ogrom pracy, aby ich świat był lepszy, tworzą wokół nich przyjazną rzeczywistość opartą na szacunku i na zrozumieniu. Pomagają im, aby byli bardziej samodzielni i niezależni. Wolontariusze Olimpiad Specjalnych bardzo mocno wspierają działania inkluzyjne, oparte na włączeniu osób z niepełnosprawnością do swojego świata. W kampanii chcemy pokazać wszystkie te ważne aktywności, aby docenić tych, którzy czynią dobro, ale także pokazać, że takie działania mogą być wprowadzane w każdej instytucji niezależnie od profilu działalności tj. zakład pracy, szkoła, kluby sportowe i wiele innych.

 

2021--------------------------------------------------------------------------------------------------------2021--------------------------------------------------------------------------------2021

W 2021 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczyło w programie Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania: Promocja Sportu, Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych, Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych.