Wybierz oddział

MSiT

W 2016 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:

Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – Zajęcia sekcji sportowych dla 3634 osób niepełnosprawnych są prowadzone w klubach Olimpiad Specjalnych i zaplanowano ich realizację w roku 2016 w ramach projektu z dofinansowaniem z MSiT w  16 Oddziałach Regionalnych naszego Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska działa na terenie całej Polski  i dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, i innych. W terenie kluby  (ok. 500 klubów w Polsce)  skupione są w  Oddziały Regionalne. Organizatorami zadania jest właśnie 16 z tych Oddziałów, które  koordynują to przedsięwzięcie. Zajęcia mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu,  w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: gimnastyka, jeździectwo, wrotkarstwo, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, trójbój siłowy, tenis stołowy,  tenis, badminton, koszykówka, kajakarstwo, żeglarstwo, kolarstwo, piłka siatkowa, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy, unihokej, bieg na rakietach śnieżnych, bowling, bocce, judo, program MATP, golf.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2016/0071/0082/SubC/DS-SN/1/MR z dnia 11 maja 2016.

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmuje 12 imprez sportowych dla 1401 zawodników w tym: organizację 8 imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, 1 sprawdzian przed Igrzyskami Światowymi oraz trzykrotny udział reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w imprezach o zasięgu międzynarodowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych. Osiem zawodów ogólnopolskich to mityngi i turnieje oraz Igrzyska zimowe, które wynikają z wieloletniego kalendarza działalności sportowej Stowarzyszenia. Kalendarz sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu. Rok 2016 to zaplanowana rywalizacja na poziomie ogólnopolskim aż w 14 dyscyplinach, gdzie podczas dwóch części Igrzysk odbędzie się rywalizacja w 5 sportach, a dalej odbędą się trzy imprezy sportowe o podwojonej liczbie dyscyplin. Dużym wyzwaniem organizacyjnym i najważniejszym ogólnopolskim wydarzeniem sportowym roku 2016 są Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które są ukoronowaniem treningów w dyscyplinach zimowych w cyklu 4 letnim oraz jednoczenie kwalifikują reprezentację Olimpiad Specjalnych Polska do udziału w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w 2017 roku w Austrii. IX Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych są dla celów organizacji i specyfiki dyscyplin zimowych podzielone na dwie imprezy – pierwsza zaplanowano w Zakopanym, stolicy sportów zimowych i tam także zaplanowano dyscypliny związane ze śniegiem: narciarstwo zjazdowe, biegowe i bieg na rakietach śnieżnych. Druga część – łyżwiarstwo szybkie i hokej halowy odbędzie się w Białymstoku w niedługim czasie po zawodach w Zakopanym.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2016/0003/0082/SubC/DS.-SN/2/MR z dnia 08 marca 2016.
 
Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych – 16 obozów sportowych (12 obozów letnich i 4 zimowe) dla 630 zawodników.
W ramach zadania zostało zaplanowanych  16 obozów, organizowanych przez Oddziały Regionalne Stowarzyszenia: 12 obozów letnich i 4 obozy zimowe. Podczas obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu (zimowe obozy z dyscyplinami zimowymi) z elementami turystyki i oraz gier i zabaw ruchowych oraz programem aktywnego wypoczynku. W obozach sportowych będzie uczestniczyć w zależności od planów Oddziałów od 30 do 80 osób niepełnosprawnych +  osoby obsługujące zadanie i wolontariusze Czas trwania obozu w przedziale 10 – 14 dni.  Uczestnikami – osobami z niepełnosprawnością, zaplanowanymi do udziału w obozach, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku,  zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z Oddziałów Regionalnych. 

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2016/0069/0082/SubC/DS-SN/3/MR z dnia 5 maja 2016

Zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych – zakup sprzętu sportowego dla Reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Austrii w 2017 roku.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2016/0099/0082/SubC/DS-SN/4/MR z dnia 9 listopada 2016
 
Promocja sportu osób niepełnosprawnych – Poprzez publikacje drukowane oraz internetowe chcemy pokazać osiągnięcia zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz jeszcze bardziej pobudzić oraz promować ich oraz ich rodzin aktywność sportową i społeczną. Bardzo zależy nam na kontynuowaniu promowania naszych zawodników w swoich rolach sportowych jak i życiowych. Zadanie obejmuje wydawanie newslettera wraz z obsługą strony internetowej, wydawanie biuletynu „Jeżyk”, kalendarzy Olimpiad Specjalnych, oficjalnych przepisów sportowych Olimpiad Specjalnych,  książeczki sportowej zawodnika Olimpiad Specjalnych oraz biuletynu informacyjno-promocyjnego „Tęcza”.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2016/0047/0082/SubC/DS-SN/5/MR z dnia 8 kwietnia 2016

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.