Wybierz oddział

MSiT

W 2019 roku Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska uczestniczy w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki - Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:
 
Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych – Zajęcia sekcji sportowych dla 3148 osób niepełnosprawnych są prowadzone w klubach Olimpiad Specjalnych i zaplanowano ich realizację w roku 2019 w ramach projektu z dofinansowaniem z MSiT w 18 Oddziałach Regionalnych naszego Stowarzyszenia.  Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska działa na terenie całej Polski i dociera do swoich beneficjentów poprzez kluby Olimpiad Specjalnych powoływane przy różnorodnych placówkach: oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Domach Pomocy Społecznej, i innych. W terenie kluby  (ok. 500 klubów w Polsce)  skupione są w  Oddziały Regionalne. Organizatorami zadania jest właśnie 18 z tych Oddziałów, które  koordynują to przedsięwzięcie. Zajęcia mają wskazaną dyscyplinę (lub dyscypliny) sportu,  w której są realizowane treningi spośród dyscyplin realizowanych w programie Olimpiad Specjalnych takich jak: gimnastyka, jeździectwo, wrotkarstwo, lekkoatletyka i biegi przełajowe, piłka nożna, pływanie, dwubój i trójbój siłowy, tenis stołowy, tenis, badminton, koszykówka, kajakarstwo, kolarstwo, piłka siatkowa, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, łyżwiarstwo szybkie, bieg na rakietach śnieżnych, hokej halowy, unihokej, bowling, bocce, judo, program MATP, golf, piłka ręczna.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 13 marca 2019.

Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – Zadanie obejmuje 8 imprez sportowych dla 473 zawodników: organizację 4 zawodów o zasięgu ogólnopolskim oraz 4 imprez z udziałem reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska w zawodach o zasięgu międzynarodowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym najważniejsza impreza – Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Wszystkie imprezy odbywają się w ramach struktur Olimpiad Specjalnych. 4 z tych zawodów to dzień treningowy i turnieje, które wynikają z wieloletniego kalendarza działalności sportowej Stowarzyszenia. Kalendarz sportowy Olimpiad Specjalnych Polska zakłada rywalizację minimum w cyklu dwuletnim dla każdej dyscypliny na poziomie ogólnopolskim, uwzględniając zawody światowe, europejskie, do których zawody ogólnopolskie kwalifikują. Tak ułożony kalendarz wieloletni zawodów ogólnopolskich systematyzuje rywalizację w regionach, gdyż warunkiem udziału w zawodach ogólnopolskich jest uczestnictwo w zawodach regionalnych, a przez to motywuje do systematycznych treningów w danej dyscyplinie sportu.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019/0003/0082/Sub.C/DS-SN/2/MSa z dnia 05 marca 2019.
 
Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych - 16 obozów, organizowanych przez Biuro Narodowe i Oddziały Regionalne Stowarzyszenia (9 obozów letnich i 7 obozów zimowych) dla 639 zawodników. Podczas obozów będzie realizowany program zajęć sportowych w zakresie określonych dyscyplin sportu (zimowe obozy z dyscyplinami zimowymi) z elementami turystyki i oraz gier i zabaw ruchowych oraz programem aktywnego wypoczynku. W obozach sportowych będzie uczestniczyć w zależności od planów Oddziałów od 30 do 80 osób niepełnosprawnych +  osoby obsługujące zadanie i wolontariusze Czas trwania obozu w przedziale 10 – 14 dni.  Uczestnikami – osobami z niepełnosprawnością, zaplanowanymi do udziału w obozach, są osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku, zarejestrowane w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z Oddziałów Regionalnych. 

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019/0091/0082/Sub.C/DS-SN/3/MSa z dnia 23 maja 2019

Promocja sportu osób niepełnosprawnych – Kampania informacyjna „#Grajmy razem” edycja 2019 jest kontynuacją prowadzonych dotychczas działań komunikacyjnych w mediach ogólnopolskich. Rok 2019 i wszelkie prowadzone działania, mają jeszcze bardziej efektywnie zachęcać społeczeństwo do kibicowania zawodnikom Olimpiad Specjalnych. Chcemy wykorzystać rozgłos Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019 i przy najważniejszych zawodach 2019 kontynuować kampanię. Kampania promująca działalność Olimpiad Specjalnych oraz samych zawodników ma niezmiennie jeden cel - podnoszenie świadomości o możliwościach i umiejętnościach osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz o działalności Olimpiad w społeczeństwie. Poprzez promocje, transmisje w mediach ogólnopolskich chcemy uzmysłowić Polakom, że Olimpiady Specjalne są pełnoprawnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego na takim samym poziomie jak paraolimpiady i igrzyska regularne, które w polskim społeczeństwie jest doskonale rozpoznawalna. Dzięki kontynuacji kampanii #GrajmyRazem, realizowanej wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi partnerami, mamy możliwość stale podnosić rozpoznawalność zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Udział w kampanii zapewniła liczna grupa ambasadorów w tym dziennikarze, sportowcy i osobowości telewizyjne.

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019/0016/0082/Sub.C/DS-SN/4/MSa z dnia 11 marca 2019

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.