Wybierz oddział

Ogłoszenia

Zamówienia publiczne i komunikaty

Data ogłoszenia przetargu: 8.02.2019

Zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa do udziału w postepowaniu na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Turnieju Piłki Nożnej kobiet 7-osobowej Olimpiad Specjalnych Holandia z udziałem zaproszonych drużyn zagranicznych - Tilburg 24-27 maja 2019. Szczegóły w załącznikach.

Data ogłoszenia przetargu: 8.02.2019

Zapraszamy zainteresowane przedsiębiorstwa do uczestnictwa w postępowaniu na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Europejskim Turnieju Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych - Geteborg 14-18 lipca 2019. Szczegóły w załącznikach.

Data ogłoszenia przetargu: 30.01.2019

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie druku i powieszenie plakatów reklamowych oraz wynajęcie nośników reklamowych. 

Data ogłoszenia przetargu: 9.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - o wycenę audytu zewnętrznego projektów  „ROZWIŃMY SKRZYDŁA”, „DAJ MI SZANSĘ“, „CHCĘ BYĆ LEPSZY” i „GRAJMY RAZEM“ oraz badania łącznego sprawozdania finansowego, na które składają się sprawozdania finansowe 18 Oddziałów Regionalnych samobilansujących się oraz sprawozdanie finansowe Biura Narodowego.

Strony

Wyniki zamówień publicznych

Data ogłoszenia przetargu: 18.02.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zapytania ofertowego na realizację usługi transportowej – zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Turnieju Piłki Nożnej kobiet 7-osobowej Olimpiad Specjalnych Holandia z udziałem zaproszonych drużyn zagranicznych - Tilburg 24-27 maja 2019

Data ogłoszenia przetargu: 18.02.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zapytania ofertowego na realizację usługi transportowej – Zakup biletów lotniczych dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska uczestniczącej w Europejskim Turnieju Piłki Nożnej 7-osobowej Olimpiad Specjalnych - Geteborg 14-18 lipca 2019.

Data ogłoszenia przetargu: 6.02.2019

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami postępowania dot. wykonani usługi druku i powieszenia plakatów reklamowych oraz wynajęcia nośników reklamowych OSP/91/2019.

Data ogłoszenia przetargu: 19.11.2018

Zapraszamy do zapoznania sie z wynikami rozpoznania rynku i możliwości zrealizowania usługi  transportu lotniczego dla reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na  Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w roku 2019 (zgodnie ze szczegółowym opisem w specyfikacji podanej  przy ogłoszeniu SOP 1201/2018

Strony

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.