Wybierz oddział

Hokej halowy

Jest to jedyna zimowa zespołowa dyscyplina sportu w Olimpiadach Specjalnych Polska, w ramach której odbywają się regularnie zawody o zasięgu ogólnopolskim. Zawodnicy grają na sali gimnastycznej z ograniczającymi boisko bandami, korzystając z prostego kija i krążka filcowego z otworem. Zawodnicy są ubrani w kaski i ochraniacze.

Liczba zawodników trenujących hokej halowy w Olimpiadach Specjalnych Polska: 808 (dane z 2015r.).

Hokej halowy jest trenowany w 14 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.
 

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.