Wybierz oddział

Koszykówka

Koszykówka daje możliwość współzawodniczenia sportowcom na każdym poziomie sprawności. Zawodnicy dysponujący większym doświadczeniem i umiejętnościami grają w drużynach pięcioosobowych. Sportowcy każdego możliwego poziomu umiejętności mogą współzawodniczyć w indywidualnym konkursie sprawności.

Uprawianie koszykówki w ramach Olimpiad Specjalnych przynosi następujące korzyści:

  • zwiększa poziom sprawności fizycznej sportowców,
  • uczy samodyscypliny,
  • daje sportowcom świadomość, że sport ma kluczowy wpływ na szereg innych dziedzin ich życia,
  • zapewnia sportowcom pomoc w ich samoekspresji i interakcji społecznej.

Liczba zawodników trenujących koszykówkę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 1097 (dane z 2015r.).

Koszykówka jest trenowana w 15 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.