Wybierz oddział

Żeglarstwo

To sport oparty na bardzo praktycznych umiejętnościach kierowania łodzią napędzaną żaglem znanych od czasów starożytnych. Żeglarstwo jest bardzo często uprawiane przez zawodników Olimpiad Specjalnych w formie rekreacyjnej na obozach lub w formie systematycznych zajęć, jeśli kluby mają dostęp do akwenów wodnych. Żeglarze mieli swoje ogólnopolskie regaty, jednakże obecnie przeważają trendy rekreacyjne i turystyczne w tej dyscyplinie w Polsce.

Liczba zawodników trenujących daną dyscyplinę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 111 (dane z 2015r.).

Żeglarstwo jest trenowane w 6 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.