Wybierz oddział

Sprawozdania

Spis treści

  1. Dane organizacji pożytku publicznego
  2. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  3. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  4. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
  5. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  6. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
  7. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
  8. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
  9. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym
  10. Informacje uzupełniające

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w pliku PDF.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

ZŁOTY SPONSOR

Sponsor Złoty

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.