Wybierz oddział

Sprawozdania

Spis treści

  1. Dane organizacji pożytku publicznego
  2. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  3. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  4. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
  5. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
  6. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
  7. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
  8. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie sprawozdawczym
  9. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie sprawozdawczym
  10. Informacje uzupełniające

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w pliku PDF.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.