Wybierz oddział

Statut

Spis treści
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
Rozdział II
Cele i środki działania
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
- Krajowy Zjazd Stowarzyszenia
- Komitet Krajowy
- Komitet Wykonawczy
- Główna Komisja Rewizyjna
 
Rozdział V
Oddziały Regionalne Stowarzyszenia i ich władze
- Regionalny Zjazd Oddziału
- Komitet Regionalny
- Regionalny Komitet Wykonawczy
- Komisja Rewizyjna
 
Rozdział VI
Kluby Olimpiad Specjalnych
 
Rozdział VII
Majątek i Fundusze
 
Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

Pełna treść statutu dostępna jest w pliku PDF.

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Sponsorzy Srebrni Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające
Sponsorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Ogólnopolski patronat medialny
Współorganizatorzy IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Białystok 2016
Partnerzy

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.