Wybierz oddział

X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane - Bydgoszcz 2020

1 czerwca 2020r.

Informujemy, że II część Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020 odbędzie się w dniach 20-23 października br. w Bydgoszczy.

 

9 marca 2020r.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników II częsci Igrzysk w Bydgoszczy, zawody przesuwamy na jesień 2020.

http://www.olimpiadyspecjalne.pl/kim-jestesmy/aktualnosci/6260/komunikat-w-sprawie-koronawirus

4 marca 2020r.

Galeria zdjęć Adama Nurkiewicza poniżej.

Śledźcie Igrzyska w TVP Sport, TVP i Pytaniu na Śniadanie.

Audycja Data emisji Antena Liczba audycji
Kronika 04.03.2020 i 07.03.2020 TVP Sport 2
Kronika - powtórka 05.03.2020 i 08.03.2020 TVP Sport 2
Pełnosprawni 07.03.2020 lub 14.03.2020 TVP1 1
Pełnosprawni - powtórka 11.03.2020 lub 18.03.2020 TVP Sport 1
Sport 04.03.2020-07.03.2020 TVP1 4
Sportowy Wieczór 04.03.2020-08.03.2020 TVP Sport 4
Pytanie na Śniadanie: Łączenia pogodowe 06.03.2020 TVP2 6
Kronika 17.03.2020 i 20.03.2020 TVP Sport 2
Kronika - powtórka 18.03.2020 i 21.03.2020 TVP Sport 2
Pełnosprawni 21.03.2020 TVP1 1
Pełnosprawni - powtórka 25.03.2020 TVP Sport 1
Sport 17, 19, 24 i 25.03.2020 TVP1 4
Sportowy Wieczór 17.03.2020-20.03.2020 TVP Sport 4

Uwaga!

Poniżej do pobrania Informator dla Ekip - Zakopane oraz Folder Igrzysk.

Cieszymy się, że naszych Partnerów jest z każdym dniem więcej i więcej.

 

Patronem Honorowym Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020 jest Małżonka Prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli:

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej
Marlena Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu
Łukasz Szumowski Minister Zdrowia
Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego
Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszcz
Leszek Dorula Burmistrz Miasta Zakopane
Krzysztof Michałkiewicz Prezes Zarządu PFRON
Andrzej Kraśnicki Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego
gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
Waldemar Keister Prezes Zarządu Zawisza Bydgoszcz


Dwa znakomite Komitety Organizacyjne tworzą w dwóch miejscach Polski wyjątkowe sportowe święto, podczas którego pokażemy naszą różnorodność i naszą jedność. Setki zawodników, trenerów i wolontariuszy, którzy zarówno pod Tatrami na obiektach COS Zakopane oraz Stacji Narciarskiej ‘Suche’ jak i w halach bydgoskiej "Łuczniczki", "Artego" oraz lodowiska "Torbyd" i Zawisza Bydgoszcz będą rywalizować o medale Igrzysk, promując jednocześnie akceptację i inkluzję osób z niepełnosprawnością intelektualną.01.10.2019r.
Pochodzimy z różnych regionów kraju, mamy różne doświadczenia i umiejętności, ale RAZEM miasta Zakopane i Bydgoszcz tworzą największe sportowe i społeczne wydarzenie Olimpiad Specjalnych Polska w 2020 roku! Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Zakopane-Bydgoszcz 2020 to niezwykły przykład działania zgodnie z hasłem #GrajmyRazem!

Dołącz do nas i kibicuj nam na Igrzyskach. Naprawdę warto!

#GrajmyRazem #OZIOS2020

 

01.10.2019r.

Część 1 Igrzysk: 

04 - 07 marca 2020 (środa – sobota),  Zakopane (narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, bieg na rakietach śnieżnych)

Część 2 Igrzysk: 

17 – 20 marca 2020 (wtorek – piątek), Bydgoszcz (łyżwiarstwo szybkie, hokej halowy i unihokej)

CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja sportów zimowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olimpiadach Specjalnych.
 2. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów i obozów zimowych w latach 2017-2020 i stworzenie warunków do rywalizacji i sprawdzenie poziomu możliwości zawodników z różnych regionów Polski w sportach zimowych.
 3. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.
 4. Wytypowanie reprezentacji Polski na XII Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Szwecji w 2021 roku w narciarstwie zjazdowym, narciarstwie biegowym biegu na rakietach śnieżnych, łyżwiarstwie szybkim  (kwalifikowanie tylko zawodników, którzy urodzili się przed (lub w tym dniu)  5 luty 2006), wymóg organizatorów Igrzysk – w dniu 5 luty 2021 zawodnik musi mieć ukończone 15 lat.

ORGANIZATOR

Część 1 Igrzysk:

 • Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Polska – Biuro Narodowe, ul. Leszno 21, Warszawa
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Joanna Styczeń-Lasocka , Tel: 602631706 , e-mail: [email protected]
 • Dyrektor ds. Sportu Igrzysk: Małgorzata Strzałkowska, Tel:604208502, e-mail:[email protected]

 

Część  2 Igrzysk:

 • Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne  Polska - Oddział Regionalny Kujawsko-Pomorskie.
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:  Agnieszka Szewczyk, tel: 605 278 681, e-mail:[email protected]
 • Dyrektor Igrzysk, Dyrektor Regionalny OR Kujawsko Pomorskie:  Alina Apryas, Tel:  501 291 599, e-mail: [email protected]
 • Osoba odpowiedzialna za stronę sportową Igrzysk: Marcin Petr,  Tel: 606 365 079,  e-mail: [email protected]

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

 • Ministerstwo Sportu 
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W IGRZYSKACH

 

W danej części Igrzysk zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej dyscyplinie.

Zawodnikiem X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych może być tylko osoba niepełnosprawna w rozumieniu. art. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r Nr 127, poz 721, z późn zm). Uwarunkowanie to związane jest z zasadami jakie nakładają na organizatora zawodów instytucje publiczne,  które dofinansowują  przeprowadzenie danych zawodów. Organizator zawodów na etapie rejestracji będzie oczekiwał potwierdzenia przez Oddział Regionalny, z którego będzie ekipa pochodzić,  spełnienia przez zawodników w/w uwarunkowania.

W Igrzyskach mogą startować zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, spełniający w/w uwarunkowanie o posiadaniu dokumentacji kwalifikującej ich jako osoby niepełnosprawne  w Polsce. Stopień upośledzenia umysłowego musi być udokumentowany przez posiadanie właściwego wpisu w książeczce zawodnika Olimpiad Specjalnych.

W X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych  mogą brać udział zawodnicy, którzy uczestniczyli w regionalnych zimowych mityngach lub igrzyskach Olimpiad Specjalnych w dyscyplinie, do której są zgłoszeni do Igrzysk.

Warunkiem kwalifikującym reprezentację oddziału do udziału w Igrzyskach jest zorganizowanie regionalnych igrzysk zimowych lub mityngów określonej dyscyplinie zimowej Olimpiad Specjalnych w od 1 stycznia 2019 do 15 stycznia 2020 i przesłanie pisemnego sprawozdania z tej imprezy do Biura Narodowego w Warszawie do 15 stycznia 2020.

Po tym terminie, ze względu na procedurę rejestracyjną i prace przygotowawcze żadne zgłoszenie nie zostanie uwzględnione. Do sprawozdania prosimy załączyć komunikat końcowy zawodów regionalnych. W oparciu o dane ze sprawozdań z zawodów regionalnych, zostaną ustalone limity uczestnictwa w X Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, dla zawodników i trenerów. Formularze zgłoszeń oraz druki potwierdzenia podpisania deklaracji, prześlemy przed 20 stycznia 2020 do zakwalifikowanych Oddziałów Regionalnych. Należy je wypełnić i przesłać do Biura Narodowego w Warszawie do: dla części 1 (Zakopane) do  1 lutego 2020  i do 15 lutego 2020 dla 2 części (Bydgoszcz) .

Osoby dodatkowe to osoby  niezwiązane bezpośrednio z uczestnictwem ekipy w Igrzyskach (kibice, rodzice, goście). Nie mozna zgłosić dodatkowych zawodników poza limitami. Nie ma możłiwości zapłacenia za uczestnictwo zawodników w Igrzyskach.

W przypadku konieczności zmian zawodników składu podstawowego, na pisemną prośbę Oddziału zostanie przyjęte zgłoszenie do Igrzysk zawodnika rezerwowego. Wszelkich zmian zawodników należy dokonywać na odpowiednim formularzu w Biurze Narodowym w Warszawie w dziale sportowym tel/fax. (22) 6257119, e-mail. [email protected]. Biuro Narodowe, dział sportowy jest odpowiedzialny za kwalifikację zawodników do Igrzysk.

Adam Nurkiewicz

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.