Wybierz oddział

Lekkoatletyka

Lekkoatletyka jest dyscypliną sportową dla zawodników w każdym wieku oraz na każdym poziomie sprawności. Daje możliwość współzawodnictwa każdemu, na jego optymalnym poziomie. Poprzez trening lekkoatletyczny wszyscy uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności tak, by być w stanie konkurować także na gruncie innych dyscyplin sportu. Zgodnie z duchem Olimpiad Specjalnych, lekkoatletyka oferuje zawodnikom możliwość nauki i rozwoju budowanego poprzez współzawodnictwo oraz zaangażowanie w szeroką aktywność społeczną.

Istotą osiągnięcia sukcesu w tej dyscyplinie w dużej mierze jest determinacja zawodnika oraz dobre nawyki treningowe. Poprzez uczestnictwo w programie sportowcy mogą nauczyć się:

  • samodyscypliny
  • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
  • utrzymywania sprawności fizycznej, pozwalającej zawodnikom żyć bardziej produktywnie i niezależnie.

Liczba zawodników trenujących lekkoatletykę w Olimpiadach Specjalnych Polska: 4925 (dane z 2015r.).

Lekkoatletyka jest trenowana we wszystkich 18 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska.

SPONSORZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW – 9-12 czerwca 2018 r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.